Soil mites (Acari) of natural areas of a former military training field in Olsztyn (Poland)

  • Milena Zduniak Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology AMU, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Jerzy Błoszyk Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland; The Natural History Collections, Faculty of Biology AMU, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Maciej Nowak Laboratory of Biological Spatial Information, Faculty of Biology, AMU, Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, Poland
  • Agnieszka Napierała Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,
Keywords: Military training fields, Soil mites, Uropodina, Labidostommatina, Biodiversity, Monitoring

Abstract

Due to restricted public access to military training fields such areas are quite interesting places for conducting faunistic research that would be simply impossible in other terrains. The area examined in the present study was the former military training field in Olsztyn, with the adjacent Lasek Pieczewski and the valley of Skanda Lake. The major aim of the study was to evaluate the current state of the environment in the terrain of the former military training field and the adjacent areas. In this study mites from the suborder Uropodina and cohort Labidostommatina (Acari: Mesostigmata et Prostigmata) were used as a bioindicators. These mites are useful for this purpose because of their specific habitat preferences. The community of mites in the area under scrutiny contained 23 taxa, comparing to 34 species found in whole voivoideship, which is 68% of local species biodiversity. Oodinychus ovalis turned out to be the most numerous species (the specimens of this species constituted almost 38% of the whole community and the frequency per sample was 55%). The other quite numerous species found in the examined area were Janetiella pulchella and Oodinychus karawaiewi, which constituted over 30% of the whole community. Taking into account the number of species and their habitat preferences two most valuable areas were found: southern part of Lasek Pieczewski and Skanda Lake valley.

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3534449

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Kořínková T, Gołdyn B. Karyotypes and sex ratios in populations of Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) and Branchipus schaefferi Fischer, 1834 (Branchiopoda, Anostraca) from Poland. Crustaceana. 2011; 84(5-6): 707-720.

2. Gołdyn B, Bernard R, Czyż MJ, Jankowiak A Diversity and conservation status of large branchiopods (Crustacea) in ponds of western Poland. Limnologica. 2012; 42(4): 264-270.

3. Rutkowski AJ, Zalewski D, Wołkowski J. Występowanie cietrzewia (Lyrurus tetrix L.) na terenie poligonu Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim [in Polish]. Sylwan. 2002; 3: 41-50.

4. Gromadzki M, Dyrcz A, Głowaciński Z, Wieloch M. Ostoje ptaków w Polsce [in Polish]. OTOP, Bibl Monitor Środ, Gdańsk., 1994.

5. Rakiel-Czarnecka W. Przyrodniczy cud na bliźnie [in Polish]. Przyr Pol. 2001; 9: 16-17.

6. Konwerski S. 1999. Znaczenie poligonu wojskowego w Biedrusku dla koleopterofauny [in Polish]. In: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską”, Kraków 23-24 IX 1999: 29.

7. Konwerski S, Sienkiewicz P. Stan poznania chrząszczy (Coleoptera) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Biedrusko” koło Poznania [in Polish]. Wiad Entomol. 2004; 23 Supl.: 152-154.

8. Konwerski S, Sienkiewicz P. Leiodidae (Coleoptera) of the Biedrusko range in Western Poland. In: Skłodowski J, Huruk S, Barševskis A, Tarasiuk S, eds. Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region. Warsaw Agricultural University Press, 2005: 129-136.

9. Bajerlein D, Matuszewski S, Konwerski S. Insect succession on carrion: seasonality, habitat preference and residency of histerid beetles (Coleoptera: Histeridae) visiting pig carrion exposed in various forests (western Poland). Pol J Ecol. 2011; 59(4): 787-797.

10. Matuszewski S, Bajerlein D, Konwerski S, Szpila K. An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forests habitats of Central Europe. Forensic Sci Int. 2008; 180: 61-69.

11. Matuszewski S, Bajerlein D, Konwerski S, Szpila K. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 1: Pattern and rate of decomposition. Forensic Sci Int. 2010; 194: 85-93.

12. Matuszewski S, Bajerlein D, Konwerski S, Szpila K. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: Composition and residency patterns of carrion fauna. Forensic Sci Int. 2010; 195: 42-51.

13. Matuszewski S, Bajerlein D, Konwerski S, Szpila K. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 3: Succession of carrion fauna. Forensic Sci Int. 2011; 207: 150-163.

14. Mądra A, Konwerski S. 2011: Chrząszcze nekrofilne (Insecta: Coleoptera) muraw obszaru Natura 2000 „Biedrusko” [in Polish]. In: Ogólnopolska Konferencja „Zwierzęta w życiu człowieka” oraz XX Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Streszczenia. Szczecin, 5-8 IX 2011: 46.

15. Konwerski S, Sienkiewicz P. Walory koleopterologiczne obszaru Natura 2000 „Biedrusko” [in Polish]. In: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” nt. „Projekt Natura 2000 jako narzędzie ochrony owadów w Polsce - stan aktualny i perspektywy na przyszłość”, Puszczykowo, 12-15 IX 2013: 29-30.

16. Błoszyk J. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce. I. Uropodina lasów grądowych (Carpinion betuli) [in Polish]. Wydawnictwo Kontekst, Poznań, 1999.

17. Wiśniewski J, Hirschmann W. Katalog der Ganggattungen Untergattungen, Gruppen and Arten der Uropodiden der Erde [In German]. Acarologie. 1993: 1-220.

18. Napierała A, Błoszyk J. Unstable microhabitats (merocenoses) as specific habitats of Uropodina mites (Acari: Mesostigmata). Exp Appl Acarol. 2013; 60: 163-180.

19. Błoszyk J, Klimczak J, Leśniewska M. Phoretic relationships between Uropodina (Acari: Mesostigmata) and centipedes (Chilopoda) as an example of evolutionary adaptation of mites to temporary microhabitats. Eur J Entomol. 2006; 103: 699-707.

20. Błoszyk J, Bajaczyk R, Markowicz M, Gulvik M. Geographical and ecological variability of mites of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata) in Europe. Biol Lett. 2003; 40(1): 15-35.

21. Błoszyk J, Adamski Z, Napierala A, Dylewska M. Parthenogenesis as a life strategy among mites of the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Can J Zool. 2004; 82: 1503-1511.

22. Napierała A. Struktura zgrupowań i rozkład przestrzenny Uropodina (Acari: Mesostigmata) w wybranych kompleksach leśnych Wielkopolski [in Polish]. PhD Thesis. Poznań, UAM, 2008.

23. Napierała A, Labijak B, Skwierczyński F, Konweski Sz, Błoszyk J. Influence of habitat type and natural disturbances on uropodine mite communities (Acari: Mesostigmata: Uropodina) in oak-hornbeam forests in Central Europe. Int J Acarology. 2014; 41: 41-52.

24. Błoszyk J, Krysiak D, Napierała A, Dylewska M. Can soil fauna undergo synantropisation. In: Gabryś G, Ignatowicz S, eds. Advances in Polish Acarology. Warszawa, SGGW, 2006: 26-37.

25. Błoszyk J. Badania nad rodziną Nicoletiellidae (Acari, Prostigmata) w Polsce. Pr Kom Biol PTPN. 1980; 54: 53-85.

26. Błoszyk J, Książkiewicz-Parulska Z, Adamski Z, Napierała A. Influence of Pleistocene glaciation on the distribution of three species of Labidostomma in Europe (Acari: Labidostommatidae). Syst Appl Acarol. 2017; 22: 841-857.

27. Błoszyk J, Adamski Z, Napierała A. Notes on the biology and ecology of Labidostomma (Acari Prostigmata Labidostommidae) in Poland. REDIA. 2018; 101(2018): 155-160.

28. Zduniak M. Waloryzacja przyrodnicza byłego poligonu wojskowego w Olsztynie i terenów przyległych w oparciu o wybrane grupy roztoczy (Acari) [in Polish]. Bachelor’s Thesis. Poznań, UAM, 2012.

29. Lossow K, Gawrońska H., Mientki C, Łopata M, Wiśniewski G, eds. Jeziora Olsztyna. Stan troficzny, zagrożenia. 1st edn. Olsztyn, Edycja s.c., 2005.
Published
2019-11-10
How to Cite
(1)
Zduniak, M.; Błoszyk, J.; Nowak, M.; Napierała, A. Soil Mites (Acari) of Natural Areas of a Former Military Training Field in Olsztyn (Poland). European Journal of Biological Research 2019, 9, 245-258.
Section
Research Articles