The oldest known site of the Roman snail (Helix pomatia L.) in the Ślęża Mountain (SW Poland)

  • Jerzy Błoszyk Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland; The Natural History Collections, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
  • Szymon Konwerski The Natural History Collections, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
  • Joanna Gogol Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland; The Natural History Collections, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
  • Agnieszka Napierała Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Keywords: Distribution, Isolation, Mollusca, Nunatak, Radunia Mountain

Abstract

Study on the distribution of the Roman snail in the Ślęża Massif was carried out in 2016. The species was recorded at the foot of the Ślęża and Radunia Mountains, on their slopes (to the 300 m a.s.l.) and at the top of the Ślęża Mountain. The slopes of the Ślęża and Radunia Mountains are covered with spruce and beech forests without undergrowth which is unfavorable for this snail. Therefore, we suspect that the population of the species on the top of the Ślęża Mountain is an isolated and the oldest population of Helix pomatia recorded in Poland.

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2586109

References

1. Urbański J. Ślimak winniczek Helix pomatia L. - jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochr Przyr. 1963; 29: 215-254.

2. Tworek S, Zając K. Ślimak winniczek i stan jego populacji w województwie małopolskim. 1st edn. Kraków, RDOŚ, 2012.

3. Stępczak K. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. Poznań, Wyd. Nauk. UAM. Ser. Zool. 3, 1976.

4. Błoszyk J, Machnikowski M, Napierała A, Gołdyn B, Rybska E, Stępczak K, et al. Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia L.) in Kujawsko-Pomorskie voivodeship. Folia Malacol. 2010; 18: 113-121.

5. Błoszyk J, Rybska E, Kalinowski T, Jankowiak A, Napierała A. Assessment of abundance and distribution of the Roman snail (Helix pomatia L.) in Poland. II. Podlaskie voivodeship. Folia Malacol. 2012; 20: 305-309.

6. Reinhardt O. Ueber die Molluskenfauna der Sudeten. Arch. Naturg. 1874; 40: 179-259.

7. Wiktor A. Fauna mięczaków Masywu Sobótki. Poznańskie Tow Przyj Nauk, Mat-Przyr Prace Kom Biol. 1956; XVII(5): 1-66.

8. Encyklopedia PWN https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/zlodowacenie%20południowopolskie.html. Accessed 11 Feb 2019.

9. Encyklopedia PWN https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/srodkowopolskie-zlodowacenie;3984304.html. Accessed 11 Feb 2019.

10. Krajewski P. Ślężański Park Krajobrazowy. 1st edn. Wrocław, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, 2012.

11. Butot LJM. Geschiedenis en stand van de Wijngaardslak in Friesland. Levende Nat. 1970; 73: 40-46.

12. Butot LJM. De geschiedenis en de verspreiding van de Wijngaardslak in de beide Hollanden, Noordbrabant, Zeeland en Utrecht. Levende Nat. 1973; 76: 166-180.

13. Egorov R. Helix pomatia Linnaeus, 1758: the history of its introduction and recent distribution in European Russia. Malacol Bohemoslov. 2015; 14: 91-101.

14. Błoszyk J, Szybiak K, Kalinowski T, Książkiewicz-Parulska Z. Persistene of local populations of the Roman snail (Helix pomatia L.) for 15 years in conditions of moderate and constant anthropogenic impact - a case study from Central Europe. Folia Malacol. 2015; 23: 165-168.
Published
2019-03-06
How to Cite
Błoszyk, J., Konwerski, S., Gogol, J., & Napierała, A. (2019). The oldest known site of the Roman snail (Helix pomatia L.) in the Ślęża Mountain (SW Poland). European Journal of Biological Research, 9(1), 29-33. Retrieved from http://journals.tmkarpinski.com/index.php/ejbr/article/view/121
Section
Short Communications