Community structure of mesofauna in the light of qualitative and quantitative research on soil mites

  • Jerzy Błoszyk Department of General Zoology, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
  • Agnieszka Napierała The Natural History Collections, Faculty of Biology AMU in Poznań, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Poland
Keywords: Community structure, Abundance, Soil, Mesofauna, Quantitative, Qualitative, Uropodina

Abstract

Research into structure and abundance of soil fauna communities should be based on material consisting of both qualitative and quantitative samples to provide reliable results. However, in practice it turns out that sometimes it is simply impossible to have both qualitative and quantitative samples. The study presents a comparative analysis of results obtained with qualitative and quantitative methods used in research into soil mites from the suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). The research was carried out in different regions of Poland. Both qualitative (sieving of soil and litter) and quantitative samples were collected in each of the examined ground plots. The results presented in the study show that zoocenological analysis based on both qualitative and quantitative samples gives similar results in the case of common and abundant species, and collecting 2 or 3 sievings in a given ground plot can be equivalent to large series of quantitative samples in faunistic research and monitoring of the environment. This stems from the fact that sieving of litter allow to obtain far more dense material than from quantitative samples. Due to the high density of sieving they contain more species and specimens, including specimens at different developmental stages found in the examined area. This type of sampling can be more efficient when the researcher needs a simple and fast method of collecting material for analysis, especially in the case of extensive research conducted in large areas, monitoring of changes in soil, as well as in taxonomic, biometric, biogeographical, and molecular research.

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2248744

References

1. Błoszyk J. Geograficzne i ekologiczne zróżnicowanie zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) w Polsce [in Polish]. Wydawnictwo KONTEKST, Poznań, 1999.

2. Niedbała W. 2000. Dlaczego przestałem zajmować się ekologią roztoczy glebowych? [in Polish] In: Ignatowicz S, eds. Materiały z XXVI Sympozjum akarologicznego „Akarologia polska u progu Nowego Tysiąclecia” Kazimierz Dolny, 24-26 października 1999, Warszawa, Wyd. SGGW, 2000: 193-201.

3. André HM, Ducarme P, Lebrum P. Soil biodiversity: myth, reality or conning? Oikos. 2002; 96: 3-24.

4. Napierała A. Struktura zgrupowań i rozkład przestrzenny Uropodina (Acari: Mesostigmata) w wybranych kompleksach leśnych Wielkopolski [in Polish]. PhD Thesis. Poznań, UAM. 2008.

5. Błaszak C. Zerconidae (Acari, Mesostigmata) Polski [in Polish]. Monogr Fauny Pol. Tom 3. Warszawa-Kraków, PWN, 1974.

6. Niedbała W. Brachychthoniidae Polski (Acari, Oribatei). Studium ekologiczno-faunistyczne [in Polish]. Monogr Fauny Pol. Tom 6. Warszawa-Kraków, PWN, 1976.

7. Błoszyk J. Rodzaj Trachytes Michael, 1894 (Acari: Mesostigmata) w Polsce [in Polish]. Pr Kom Biol PTPN. 1980; 54: 5-52.

8. Briones MJI, Ineson P, Piearce TG. Effects of climate change on soil fauna; responses of enchytraeids Diptera larvae and tardigrades in a transplant experiment. Appl Soil Ecol. 1997; 6: 117-134.

9. Konestabo HS, Michelsen A, Holmstrup M. Responses of springtail and mite populations to prolonged periods of soil freeze-thaw cycles in a sub-arctic ecosystem. Appl Soil Ecol. 2007; 36: 136-146.

10. Błoszyk J. Uropodina Polski (Acari: Mesostigmata) [in Polish]. PhD Thesis. Poznań, UAM. 1983.

11. Błoszyk J. Materiały do znajomości roztoczy gniazd kreta (Talpa europaea L.) I. Uropodina (Acari, Mesostigmata) [in Polish]. Przegl Zool. 1985; 29(2): 171-177.

12. Błoszyk J. Materiały do znajomości akarofauny Roztocza. III. Uropodina (Acari: Mesostigmata) [in Polish]. Fragm Faun. 1992; 35(20): 323-344.

13. Błoszyk J. Kilka uwag o faunie Uropodina (Acari: Mesostigmata) Gorczańskiego Parku Narodowego na tle innych regionów geograficznych Polski [in Polish]. Parki Nar Rez Przyr. 1995; 14(3): 103-110.

14. Błoszyk J, Olszanowski Z. Contribution to the knowledge of mites of ant hills in Poland. Acari: Uropodina. Przegl Zool. 1986; 30(2): 191-196.

15. Niedbała W. Badania ilościowe nad występowaniem mechowców (Acari, Oribatei) w Parku Sołackim w Poznaniu w zależności od niektórych zabiegów gospodarczych [in Polish]. Bad Fizjogr Pol Zach. 1967; 20: 29-44.

16. Błoszyk J, Chojnacki I, Kaliszewski M. Study one the mites of the genus Trachytes Michael 1984. II. Sesonal population changes of Trachytesaegrota (Koch, 1841) in decidous reserves "Jakubowo" and "Las Grądowy" near Pniewy, Poland. Acarology VI, 1984; 2: 893-900.

17. Błoszyk J, Olszanowski Z. Rodzaj Trachytes Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata) w Polsce. III. Sporadyczne występowanie samców w populacjach niektórych partenogenetycznych gatunków [in Polish]. Przegl Zool. 1985; 29(3): 313-316.

18. Aerts R. The freezer defrosting: global warming and litter decomposition rates in cold biomes. J Ecol. 2006; 94: 713-724.

19. Coulson SJ, Hodkinson ID, Webb NR, Block W, Bale JS, Strathdee AT, et al. Effects of experimental temperature elevation on high-arctic soil microarthropod populations. Polar Biol. 1996; 16: 147-153.

20. Doran PT, Priscu JC, Berry Lyons W, Walsh JE, Fountain AG, McKnight DM, et al. Antarctic climate cooling and terrestrial ecosystem response. Nature. 2002; 415: 517-520.

21. McGeoch MA, Le Roux PC, Hugo E, Chown SL. Species and community responses to short-term climate manipulation: Microarthropods in the sub-Antarctic. Austral Ecol. 2006; 31: 719-731.

22. Bokhorst S, Huiskes A, Convey P, Bodegom PM, Aerts R. Climate change effects on soil arthropod communities from the Falkland Islands and the maritime Antarctic. Soil Biol Bioch. 2008; 40: 1547-1556.

23. Athias-Binche F. Différent types de structures des peuplements d’Uropodides édaphiques de troisecosystems forestiers (Arachnides: Anactinotriches) [in French]. Acta Oecol Oecol Gen. 1981; 2: 153-169.

24. Athias-Binche F. Ecologie des Uropodides edapfiques (Arachnides: Parasitiformes) de troisecosystems forestiers. 1. Introduction, material, biology [in French]. Vie Milieu. 1981; 31(2): 137-147.

25. Athias-Binche F. Ecologie des Uropodides edapfiques (Arachnides: Parasitiformes) de troisecosystems forestiers. 2. Stations d'etudes, Methodes et Techniques, Facteurs du Milieu [in French]. Vie Milieu. 1981; 31(3-4): 221-241.

26. Błoszyk J. Pionowe zróżnicowanie fauny Uropodina (Acari) w Polsce [in Polish]. Przegl Zool. 1984; 28(1): 69-71.

27. Błoszyk J, Napierała A, Jankowiak A, Leszczyńska-Deja K, Rybska E, Kasprowicz M. Stability of Uropodina mites communities (Acari: Mesostigmata) in natural reserve „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” in Wierzchlas based on long-time observation. Bad Fizjogr Pol Zach Seria C Zoologia R. II. 2010; C52: 63-69.

28. Napierała A, Błoszyk J, Bruin J. Communities of uropodine mites (Acari: Mesostigmata) in selected oak-hornbeam forests of the Wielkopolska region (Poland). Exp Appl Acarol. 2009; 49: 291-303.

29. Napierała A, Labijak B, Skwierczyński F, Konwerski S, Błoszyk J. Influence of habitat type and natural disturbances on uropodine mite communities (Acari: Mesostigmata: Uropodina) in oak hornbeam forests in Central Europe. Int J Acarol. 2014; 41: 41-52.

30. Loch J, Czarnota P, Chwistek K, Błoszyk J, eds. Przewodnik po stałych powierzchniach monitoringowych Gorczańskiego Parku Narodowego [A guide to permanent monitoring plots of the Gorce National Park]. Poznań, Wydawnictwo Acarus, 1994.

31. Myczkowski S. Zespoły leśne rezerwatu cisowego Wierzchlas [in Polish]. Ochr Przyr. 1961; 27: 36-60.

32. Walas J, eds. Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego [in Polish]. Bydgoszcz, Wyd. Bydgoszcz, 1962.

33. Boiński M. Szata roślinna Borów Tucholskich [in Polish]. Pr Popularnonauk Tow Nauk w Toruniu. Warszawa-Poznań-Toruń, PWN, 1985; 42: 1-110.

34. Błoszyk J, Krysiak D. Uropodina (Acari: Mesostigmata) rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie [in Polish]. Parki Nar Rez Przyr. 2000; 19(2): 115-121.

35. Błoszyk J, Szymkowiak P. 1999. Próba zwaloryzowania wartości przyrodniczych środowiska glebowego rezerwatów cisowych w Borach Tucholskich, w oparciu o analizę zgrupowań roztoczy z kohorty Uropodina (Acari: Mesostigmata) [in Polish]. In: Materiały z VI konferencji krajowej z cyklu Kompleksowe Badania i Ochrona Środowiska Naturalnego, Tleń, 14-15 grudzień 1998. Bydgoszcz, 1999: 7-22.

36. Błoszyk J, Athias-Binche F. 1987. Urban ecosystems and biological studies: example of soil Uropodid community in a Poznań park. In: Soil fauna and soil fertility. Proceedings of the 9th International Colloquium on Soil Zoology. Moscow, 1985: 278-282.
Published
2018-12-13
How to Cite
Błoszyk, J., & Napierała, A. (2018). Community structure of mesofauna in the light of qualitative and quantitative research on soil mites. European Journal of Biological Research, 8(4), 252-262. Retrieved from http://journals.tmkarpinski.com/index.php/ejbr/article/view/103
Section
Research Articles